Chapter 0:

Introduction

Fictionverse Project:The Super Sargasso Sea


มหาสมุทรซุปเปอร์ซากัสโซ่ ดินแดนของสิ่งที่สูญหายและมิติคู่ขนานที่มีพื้นที่กว้างจนครอบคลุมหลายพหุออมนิเวิร์สโดยมีบางส่วนอยู่ในฟิคชั่นเวิร์สและนี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มสาว 4 คนที่โดนส่งมายังโลกนี้อย่างไม่ทราบสาเหตุ

ตัวละครหลัก
1. คามิลล่า ชาร์ล็อต ฟองเตนน์-ไลท์เรย์(Camilla Charlotte Fontaine-Lightray)/ซีซี ฟองเตนน์-ไลท์เรย์(C.C. Fontaine-Lightray)
เพศชาย อายุ 16 ปี
ชื่อเล่น:คามิลล่า
พลังคอนเซ็ปต์:Gacha System:Character Ring(ระบบกาชา:แหวนตัวละคร)
2.ยูมิ ซากุระฮิเมะ(Yumi Sakurahime)
เพศหญิง อายุ 15 ปี
ชื่อเล่น:ยูมิ
พลังคอนเซ็ปต์:Spirit Augmented:Weapon & Artifact(เสริมแกร่งสปิริต:อาวุธและอาร์ทิแฟ็ค)
3.เอลซ่า วาคูเร่ อิลลัสเทรียส(Erza Wakure Illustrious)
เพศหญิง อายุ 19 ปี
ชื่อเล่น:เอลซ่า
พลังคอนเซ็ปต์:Archetype:Composite God & Demon(อาร์คีไทป์:เทพและมารรูปแบบคอมโพซิตต์)
4.จูไนเปอร์ รุกขเทวดา(Juniper Rukkadevata)
เพศ:ฟุตานาริ อายุ:20 ปี
ชื่อเล่น:จูไนเปอร์
พลังคอนเซ็ปต์:Archetype:Composite Organism(อาร์คีไทป์:สิ่งมีชีวิตรูปแบบคอมโพซิตต์)